O nás

Ku vzniku občianskeho združenia Ukrajinsko-Slovenská Iniciatíva (USI) viedli udalosti v Ukrajine v roku 2013. V januári 2014 sme začali dobrovoľnícku činnosť a od novembra 2014 je občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Cieľom organizácie je podpora transformácie Ukrajiny, európskej integrácie, rozvoj občianskej spoločnosti a budovanie pozitívneho imidžu Ukrajiny vo svete prostredníctvom médiálno-informačného projektu a šírenia objektívnych informácií o Ukrajine, získaných z primárnych zdrojov, vlastnými publikáciami, diskusiou v médiách.

Aktívne pôsobíme v oblastiach:

Štátotvornosť Ukrajiny: odborná akademická diskusia o histórii, kultúre a identite ukrajinského národa, expertné analýzy, vydavateľská a filmová produkcia.

Občiansky dialóg prostredníctvom komunitných spoločenských akcií (výstavy, koncerty, veľtrhy, fóra), podpora pre študentov a imigrantov v adaptácii a integrácii.

Rozvoj demokratickej občianskej spoločnosti, podpora verejnoprávnych médií, aktivistov občianskej spoločnosti. Podpora vzdelávania, výmena skúseností medzi slovenskými a ukrajinskými občianskymi organizáciami, podpora ukrajinských umelcov.

Urgentná humanitárna pomoc: finančná, materiálna, expertná v Slovenskej republike a v Ukrajine, ozdravné a rehabilitačné pobyty pre deti z východných oblastí Ukrajiny .

Participácia na  projektoch : eurointegrácie, vzdelávania, energetickej efektívnosti a alternatívnych zdrojov energie.